Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

VBE politik

Workshop i Lund 25 september 2017

Vetenskap och beprövad erfarenhet är ett begrepp som förekommer i många sammanhang, bland annat i olika lagtexter och regleringar. I hälso- och sjukvården har begreppet spelat roll sedan slutet av 1800-talet och vi hittar det numera både i patientlagen och patientsäkerhetslagen. Men idag har samma termer smugit sig in i andra lagar och regleringar, exempelvis skollagen och miljöbalken liksom i förarbeten och rättspraxis på flera områden. Men hur är det med politiken? Skall även politiker utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet? Det är vad denna workshop kommer att handla om. I vilken utsträckning och på vilket sätt skall den politiska retoriken och besluten vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ibland saknas tillförlitlig vetenskap och ibland haltar erfarenheten. Välkomna till en spännande eftermiddag om vetenskap och politik!

13.15–13.20       Inledning

 

13.20–13.40       Barbro Westerholm, riksdagsledamot och professor em.

                           ”Tro eller vetande – vilken plats i politiken?"

 

13.40–14.00       Finn Bengtsson, riksdagsledamot, överläkare, professor

                           "Faktaförnekaren - är hon/han ett hot mot demokratin?"

 

14.00–14.20       Daniel Tarschys, f.d. riksdagsledamot, professor em.

                           "Politik som problemformuleringskonkurrens"

 

14.20–14.40       Johan Brännmark, forskare VBE, Malmö universitet

                           "Evidens och samhällsexperiment”

 

14.40–15.00       Kaffe

15.00–15.20       Shirin Albäck Öberg, forskare statsvetenskap, Uppsala universitet

                           "Kunskap och politik – mellan nonchalans och teknokrati"

 

15.20–15.40       Åsa Knaggård, forskare statsvetenskap, Lunds universitet

                           ”Vad gör politiska beslutsfattare med vetenskaplig kunskap och osäkerhet?”

 

15.40–16.00       Nils-Eric Sahlin, forskare, VBE, Lunds universitet

                           “Politiskt beslutsfattande i ljuset av vetenskap och beprövad erfarenhet – makt, moral och rationalitet”

 

16.00–16:30       Avslutande diskussion

 

Workshopen är kostnadsfri och öppen för alla. Anmäl Dig till

med [dot] etik [at] med [dot] lu [dot] se

 

Läs mer om VBE på www.vbe.lu.se!

 

Department of Medical Ethics

BMC I12, Sölvegatan 19

SE-221 84 Lund

Sweden

Tel: +46-46 222 0923

E-post: med [dot] etik [at] med [dot] lu [dot] se